Các sản phẩm sàn nhựa khuyến mãi tại kho là do Công ty thay đổi sang Model mới, số lượng thừa sau dự án lớn, còn nguyên giá trị sử dụng và đảm bảo chất lượng. Chọn sàn nhựa khuyến mãi giúp các bạn tiết kiệm chi phí với giá thành tốt nhất.